Pārlekt uz galveno saturu

Aktuālā informācija

Latvijas kopstends starptautiskajā MICE tūrisma kontaktbiržā "MCE North & West Europe 2023"

12.01.2023.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas MICE tūrisma nozares pārstāvjus pieteikties dalībai MICE kontaktbiržā "MCE North & West Forum ", kas norisināsies 2023. gada 26. - 28. martā Porto, Portugālē.

“MCE Forum” ir MICE tūrisma nozares kontaktbirža, kas 3 dienu laikā nodrošina 20 garantētas tikšanās ar MICE pakalpojumu pircējiem.

Latvijas dalībnieku darba vietām tiks izmantots vienots dizains, Latvijas pārstāvjiem piedāvājot vietas ne vairāk kā 3 uzņēmumu pārstāvjiem. Katram dalībniekam nodrošināta darba vieta.

Dalībniekam, kurš piedalīsies izstādē, ir jārēķinās ar sekojošām izmaksām:

  1. Reģistrācijas maksa kontaktbiržai - 500 EUR katram dalībniekam;
  2. Dalībniekam sagatavota darba vieta – 300 EUR katram dalībniekam;
  3. Garantētās tikšanās – 1100 EUR katram dalībniekam

Kopējās ar dalību pasākumā saistītās izmaksas 1900 EUR katram dalībniekam.

! Ar kopstenda dalībniekiem tiks noslēgts pakalpojuma līgums, kā arī izrakstīts rēķins par dalību kopstendā. 

Kopstenda dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda) un materiālu transportēšanas izmaksu segšanu.

Dalībnieku atlasi dalībai kopstendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti tie, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

2022. gads tūrisma jomā Preiļu novadā

02.01.2023.

Tūrisma attīstības un informācijas centram (TAIC) aizvadītais gads bijis pārmaiņām un pārbaudījumiem bagāts. Kā jau tika prognozēts, 2022. gada tūrisma sezona nav bijusi tik veiksmīga, kā gribētos. Neraugoties uz to, TAIC komanda pateicas ikvienam tūrisma pakalpojuma, produkta sniedzējam par ieguldīto enerģiju un darbu, ko esat paveikuši 2022. gadā.

Mūsu latgaliešu sīkstums un sirsnība mūs padara stiprus un ar to varam aizraut un pārsteigt citu novadu iedzīvotājus. Esam gandarītas par to, ka Preiļos, pateicoties Igoram Pličam, tika izveidots fotogrāfijas muzejs un Jāņa Gleizda piemiņas istaba. Pēc Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja iniciatīvas tika izveidota piemiņas siena Ukrainas atbalstam. Upmalas pagasts ir par vienu aktīvās atpūtas vietu bagātāks, pateicoties Jurim Solam. Preiļu novada pašvaldība, sadarbībā ar Latvijas Valsts mežiem, Dabas aizsardzības pārvaldi, Preiļu novadā izveidojusi 3 jaunus dabas objektus. Esam gandarītas paziņot, ka garo pārgājienu taka “Ezertaka” ir veiksmīgi marķēta dabā. Šajā gadā aicināsim jūs izkustināt kājas, lai izstaigātu Preiļu novadu, izbaudītu dabu un padarītu savu dzīvesveidu aktīvāku.

Aizvadītajā sezonā priecājāmies par iespēju koordinēt sakrālās kultūras notikumu “Baznīcu nakts 2022”. Tajā piedalījās 3 katoļu baznīcas, viena kapela un vecticībnieku lūgšanu nams. Aizraujošākais pasākums 2022. gada vasarā bija “III Preiļu novada Tūrisma auto rallijs “Astarte autopilots””. Ar nepacietību gaidām tūrisma auto rallija norisi arī šogad.

“Māju kafejnīcu dienas”, “Atvērtās dienas laukos”, Preiļu novada svētki, akcija “Apceļosim Latvijas pilis un muižas 2022”, spēle “Pievelc Latviju tuvplānā” mūsu novada tūrisma sniedzējus un objektus popularizēja visas valsts līmenī. Pateicamies ikvienam, kurš atsaucās un piedalījās visos rīkotajos pasākumos.

Ar prieku varam ziņot, ka šogad Aglonā tika atvērtas 2 ēdināšanas iestādes – kafejnīca “Somersēta” un terase “Egle”, kas jau ir patīkami pārsteigusi gan vietējos iedzīvotājus, gan viesus. Aglonas tūrisma informācijas centrā šogad ļoti aktīvi noslēdzās bezmaksas velo nomas sezona pie Aglonas TIC no 1. jūnija līdz 1. septembrim (Somersētas ielā 37). Sezonas laikā tika noslēgti 70 velosipēdu līgumi ar nomniekiem. Aglonas un Preiļu Tūrisma informācijas centram tika piešķirta zīme “Gājējiem draudzīgs”. Ieraugot naktsmītnes, kafejnīcas, veikala, tūrisma informācijas centra vai cita uzņēmuma durvīs zīmi “Gājējam draudzīgs”, pārgājienu ceļotāji var būt droši, ka šeit viņi ir gaidīti un viņu vajadzības tiks saprastas. Te piedāvā kājāmgājējiem būtiskus un nepieciešamus pakalpojumus, piemēram: informāciju par maršrutu, dzeramo ūdeni, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmītnē ir iespēja izžāvēt slapjās un izmazgāt netīrās drēbes, zābakus un citu ekipējumu. Tāpat Aglonas TIC tika piešķirta uzlīme “Latgalīšu volūdai draudzeiga vīta”. Kā raksta akcijas rīkotāji: “Ar itū akceju mes gribim mudynuot latgalīšus kasdīnys saziņā vaira izmontuot sovu dzymtū volūdu, kai ari vīnlaikus veicynuot sabīdreibys izpratni par latgalīšu volūdys vierteibu i pozitivu attīksmi pret jū.”

Patīkamas ziņas saņēma ziemas sporta mīļotāji un entuziasti. 2022. gada nogalē Aglonas nūjošanas-slēpošanas trasē tika ierīkots apgaismojums. Projekta ietvaros tika apgaismots aptuveni 1,5 km garš posms.

1. decembrī Aglonas Radošo industriju centra telpās norisinājās “Latgales gada balva 2022’’ pasākums, kurā tika godināta arī Preiļu dziedošā gide Irēna Kjarkuža, nominācijā – “Tūrisma profesionālis 2022”. Bet 16. decembrī Aglonas Radošo industriju centrā tika organizēta Preiļu novada Tūrisma uzņēmēju tikšanās Ziemassvētku noskaņās, kur visi savstarpēji varēja iepazīties tuvāk, diskutēt par aktuālajiem jautājumiem un izteikt savu viedokli.

2023. gadu uzsākam ar lielu entuziasmu, jaunām idejām un mērķiem. Vēlamies veidot ciešāku sadarbību ar tūrisma sniedzējiem. Esam atvērtas jaunām idejām, ieteikumiem, pamatotai kritikai, jo vēlamies Preiļu novada tūrisma nozari padarīt pamanāmāku, kvalitatīvu un piepildītu visa gada garumā. Tas izdosies tikai sadarbojoties TAIC darbiniekiem, tūrisma uzņēmējiem un novada viesiem. Vēlam visiem tūrisma sniedzējiem piepildītu gadu, labas atsauksmes un gandarījumu no paveiktā. Ikvienam, kas apciemo mūsu novadu, vēlam jaukas brīvdienas, lieliskas emocijas un vēlmi atgriezties pie mums vēl. Lai laimīgs 2023. gads!

Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra komanda:
Zane Praņevska, Maira Šuksta, Anna Stafecka, Irēna Kjarkuža

Gadu mijā noslēgsies projekts “Tour de Crafts”

30.12.2022.

Latgales plānošanas reģiona (LPR) īstenotais Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā/ Tour de Crafts”, noslēgsies 2022. gada 31. decembrī. Ar prieku darām zināmu, ka projekta ietvaros kopš 2020. gada 1. jūlija  paredzētās aktivitātes ir īstenotas, tapuši jauni produkti tūrisma attīstībai un paaugstināta partneru kapacitāte atbalsta sniegšanai amatniekiem.

Projekta laikā Latgales plānošanas reģions iegādājās jaunu pasākumu un fotostudijas aprīkojumu. Pasākumu aprīkojums – teltis, galdi un krēsli jau tiek izmantoti Latgales plānošanas reģiona rīkotajos pasākumos, savukārt fotostudijas aprīkojumu amatnieki, piesakoties Daugavpils birojā, var nākt un izmantot, lai izveidotu kvalitatīvas produktu fotogrāfijas.

2022. gada vasarā Latgales plānošanas reģions rīkoja divus pasākumus amatniekiem Daugavpilī un Rīgā, kuros kopīgi darbojās amatnieki gan no Latgales, gan Lietuvas – tirgojās, organizēja meistarklases, apmainījās ar idejām un stiprināja sadarbību, kuru sāka veidot pārrobežu radošajās darbnīcās. Tāpat Latgales amatnieki piedalījās mākslas ideju tirgū Anīkščos (Lietuva), kur prezentēja darbus, kuri tapa radošajās darbnīcās.

Projekta ietvaros Preiļu novada pašvaldība veica infrastruktūras uzlabošanas darbus Preiļu pilī, kur izremontētās telpās ir izvietota unikāla 5D ekspozīcija par amatniekiem. Jau 2023. gada pavasarī Preiļu pilī varēs izbaudīt dažādiem sajūtu efektiem piepildītu interaktīvu izstādi par amatniecību ar inovatīvu 5 dimensiju atveidi. Interaktīvajā izstādē varēs izbaudīt kādu no 12 stāstiem, par Preiļu novada amatniekiem. Ekspozīcijā varēs vērot, kā  amatu prasmes  no pagātnes  ir attīstījušās līdz mūsdienām. Ūdens smidzināšana, vējš, siltais gaiss, dūmi un smaržas, kas caurvijoties stāstam, būs mazā video ceļojuma pavadoņi.

Balvu novada pašvaldība projektā veica infrastruktūras uzlabošanas darbus Balvu muižā. Tika atjaunotas pagrabstāva telpas, kurās būs iespēja demonstrēt amatnieku darbus, rīkot pasākumus, meistarklases, radošās darbnīcas un rīkot izstādes. 

Savukārt Panevēžas rajona (Lietuva) administrācija veica fasādes atjaunošanas darbus Upītes tradicionālo amatu centram, kuru projekta ietvaros apmeklēja arī Latgales un Dobeles amatnieki, lai darbotos kopīgās seno instrumentu izgatavošanas radošajā darbnīcās. 

Amatu prasmes tūrisma attīstībai Latgales un Aukštaitijas reģionos ir īpašs resurss, lai to plašāk apzinātu tika izstrādāta pārrobežu tūrisma maršruta koncepcija.

Projekta “ Tour de crafts” ietvaros tika izstrādāti  vietējie Latgales un pārrobežu maršruti.

5 vietējie maršruti: 

Latgales reģionā “Uguns ceļš” un “Ūdens ceļš”; 

Latgales maršruti:

LAT: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1C4EppI1sbVmU1hPvPjL8CfZcVLRrx-M
ENG: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1BDMCs8F3_APLh3AE2EmVdNjGLANb9dc
LIT: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1oacRExHtBgd98DqncaDweNKkaSSTRBg

Pārrobežu maršruti:

LAT: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18juqqEw9SxnPAQwTHxsfVCodrpn8CBw
ENG: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1NfLKwwdA-J3ASEeH3l94uZV0Eu4iJ74
LIT: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1AYRX6arcDEHdDrCxKtenIsry-xwaF5k

 

Linki:

Latgale_TDC_amatnieki_FINAL_SMALL

TDC_Karte_LAT_LIT_WEB

TDC_Karte_Latgale_WEB

Ziemassvētku dievkalpojumi Jasmuižas katoļu baznīcā!

23.12.2022.

Jasmuižas katoļu baznīcā Ziemassvētku dievkalpojumi 🙏🎄

 

Latvijas kopstends starptautiskajā tūrisma izstādē “Arabian Travel Market 2023”

14.12.2022.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas tūrisma nozares pārstāvjus pieteikties dalībai kopstendā starptautiskajā tūrisma izstādē “Arabian Travel Market 2023”, kas norisināsies no 2023. gada 1. – 4. maijam Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos!

Noteiktie Latvijas tūrisma produkti AAE tirgum: Arhitektūra, Tradīcijas un vēsture, Radošais un kultūras tūrisms, Restorāni un gastronomija, Aktīvā atpūta, Mierīga dabas baudīšana, Darījumu tūrisms, SPA un labjūte.

Sīkāka informācija - https://www.liaa.gov.lv/lv/notikums/latvijas-kopstends-starptautiskaja-turisma-izstade-arabian-travel-market-2023?date=0

Svētku egles iedegšanas!

09.12.2022.

13. decembrī visi tiek aicināti uz svētku egles iedegšanu!

plkst. 12:00 pie Rožkalnu KN

plkst. 14:00 pie Vecvārkavas muižas

plkst. 15:00 pie Vārkavas pagasta pārvaldes

Bezmaksas lekcijas ''Sirds veselība''

07.12.2022.

Sadarbībā ar Rēzeknes slimnīcu projekta “Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu apvienības teritorijās” ietvaros notiks bezmaksas lekcijas “Sirds veselība”. Lektors: ārsts Valdis Dakuļs. Lekcijas notiks 11. un 17. decembrī.
Plašāka informācija https://ieej.lv/mbvXY

Bezmaksas keramikas radošās meistarklases

07.12.2022.

Projekta LLI-539 «Tour de Crafts» ietvaros tiek organizētas bezmaksas keramikas radošās meistarklases:
🌲17.12. tirdziņa laikā no 11.00 līdz 12.00 Svētku laukumā visus interesentus gaidīs Raivo Andersons, lai kopā veidotu eglīšu rotājumus.
🌲20.12. Preiļu Galvenā bibliotēka telpās no 13.00 līdz 17.00 kopā ar zīmola Piece Of Touch radītāju Sintiju Bērziņu būs iespēja piedalīties meistarklasē "Izveido savu sargeņģeli".
Tāpat šajos svētkos īpaši aicinām iepirkties pie Preiļu novada amatniekiem, mājražotājiem un mazajiem uzņēmējiem. Preiļu novadā dāvanas un cienastus svētku galdam būs iespējams sarūpēt vairākos tirdziņos, plašāka informācija https://ieej.lv/Yaeg6
Interreg Latvia - Lithuania Programme 

 

Tikšanās ar iedzīvotājiem!

07.12.2022.

Lai informētu par 2022. gada paveiktajiem darbiem un to gaitu, kā arī iepazīstinātu iedzīvotājus ar 2023. gada budžeta plāniem, Preiļu novada pašvaldības vadība un speciālisti aicina iedzīvotājus uz sanāksmēm visā novadā no 12. līdz 19. decembrim. Aicinām būt aktīviem un iesaistīties ar saviem jautājumiem un priekšlikumiem, lai veidotu dzīves vidi savā pagastā, ciemā un novadā arvien labāku.

 

Pasākumi Preiļu novadā decembrī!

02.12.2022.

Pasākumi Preiļu novadā decembrī!

Interaktīvā karte tūristiem